Electriciteitswerken

Van kleine tot grote herstellingen tot het volledig aanleggen van een electriciteitsnet. Electriciteitswerken op maat bij het bouwen of verbouwen van uw woning of bedrijf.

Data- en telefoniewerken

Het aanleggen en onderhouden van de infrastructuur om uw data- en telefonieverkeer vlot te laten verlopen. Uw woning of bedrijf voorzien van een transparant en efficient dataverkeer

Electrische schema's

Het ontwerpen en uittekenen van het electriciteitsnetwerk. Dit zowel vanaf de beginfase in een nieuwbouwproject als het verbeteren en in kaart zetten van het electrische schema bij een reeds bestaand electriciteitsnetwerk.

Advies voor herkeuring electriciteit

Nagaan of uw electrische installaties nog voldoen aan de regels van het AREI (Algemeen Reglement van Electrische Installaties). Advies bij de keuze van electrische leidingen en apparaten en advies bij de keuring of herkeuring van uw reeds bestaande electriciteitsnetwerk.info@northlight.be